Menü

ÁSZF:

Vásárlási feltételek:

A termék kiválasztása
A vásárló választhat és rendelhet a weboldal termékei közül. A vásárló a kiválasztott termék fotójára vagy az „Opciók választása” gombra kattintva megtekintheti annak ismertetőjét, illetve kiválaszthatja és pontosíthatja a kívánt terméket. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba rakja. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba rakott termékeket, kiválaszthatja a „Szállítási módot” és látja a számla összegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésüket, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket tetszés szerint javíthatnak is.

Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes árak HUF-ban, amelyek a weboldalon a termékek mellett olvashatóak. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható. Amennyiben a weboldalon téves ár van feltüntetve a termékeknél, akkor fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben azonnal tájékoztatjuk a vásárlót az új árakról és a vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelését vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosár tartalmát, leellenőrizte a végösszeget és úgy döntött, hogy szeretné megvásárolni a termékeket, akkor kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra. Ezután regisztráció nélkül tud vásárolni.
Adja meg számlázási és szállítási címét, vállalkozó vagy cég esetén az adószámát is.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, itt még módosíthatja a „Kosár”-ban kiválasztott szállítási módot (személyes átvétel vagy postai küldemény vagy MPL által), valamint a fizetési módot (banki előreutalás, készpénz vagy utánvét). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

A rendelések feldolgozása
A megrendelés leadásakor egy automatikus visszaigazoló e-mailt fog kapni. A megrendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

Hibás adatok javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Megrendelés visszaigazolása
Minden megrendelésről e-mailes visszajelzést küldünk.

Fizetési feltételek
Lehetősége van banki előreutalásra, személyesen és utánvéttel készpénzben történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

Szállítás
A küldemények szállítása postai úton vagy az MPL-el történik. A termék szállítási idejét a weboldal üzemeltetője egyezteti a megrendelővel e-mailben vagy telefonon.
Szállítási módok: Posta, MPL, saját
Kiszállítási idő: Raktáron lévő termékek esetén a megrendeléstől számított 2-5 munkanapon belül. A szállítási idő tájékoztató jellegű.
Szállítási díjak: A termék méretétől, súlyától és a fizetési módtól függően változnak. A rendelés elküldése előtt pontos árat kap a vásárló. A pénztárnál megadott szállítási díjtól való eltérés esetén e-mailben tájékoztatjuk a vásárlót.

A szállítástól való elállás
Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, erről köteles a megrendelőt tájékoztatni. A weboldalon nem vásárolhatnak kiskorúak. A megrendelő a vásárlási feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségben vesszük vissza.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag nem lesz hozzáférhető.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014.(II.26) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés elküldése után szolgáltató visszaigazolást küld a vásárló felé.
Amennyiben a visszaigazolás a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
A rendelés teljesítésének megkezdéséig a vásárló e-mailben visszavonhatja a megrendelését. A rendelés teljesítésének megkezdése után már nincs lehetőség a megrendelés visszavonására. A rendelés teljesítésének megkezdéséről a szolgáltató e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a megrendelőt.

A megrendelés utólagos módosítására írásos formában e-mailben, vagy telefonon kerülhet sor. (sikosign@gmail.com; 06 30 312-9974.)

Tulajdonjogi kikötés
Az áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

Adatkezelési és Felhasználási Szabályzat:

1. A Szolgáltató

www.cncgravirozo.hu weboldal üzemeltetője a Si-Ko Sign Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Róbert Károly körút 16/b, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-947114, Adószám: 22971689-2-41), a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek.

 

2. A szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési és felhasználási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.cncgravirozo.hu címen elérhető weboldalra terjed ki. A weblap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.

 

3. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

4. Regisztráció, adatlap, felhasználói profil, megrendelés –szállítási és számlázási adatok

A weboldal tartalma regisztráció nélkül megtekinthető, azonban vásárolni csak a személyes adatok megadását követően lehetséges. Minden vásárlást megelőzően a vásárló önként köteles megadni a megrendelt termék kiszállításához kapcsolódó szállítási nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet, valamint a számla kiállításához szükséges számlázási nevet és címet, vállalkozó vagy cég esetén adószámot. A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt. A szolgáltató a vásárló adatait a weboldalhoz köthető informatikai rendszerében nem tárolja, nem adja ki harmadik személynek, csak az adott vásárlással kapcsolatban használja fel. A szolgáltató nem küld hírlevelet, reklámot. 

 

5. Személyes adatok kezelése

A Szolgáltató a vásárlók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A Szolgáltató a szerződés teljesítése után törli a Vásárló adatait a weboldalhoz kapcsolódó informatikai rendszeréből. A Szolgáltató a számviteli törvényben meghatározottak szerint 8 évig tárolja a bizonylat-megőrzési kötelezettség érdekében a számlázáshoz kapcsolódó adatokat. A kezelt adatokat a Szolgáltató csak a törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevétele

A Szolgáltató adatkezelő adatfeldolgozóként az alábbi gazdálkodó szervezeteket veszi igénybe:

A webtárhely szolgáltatással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Cég: Tárhely.Eu Kft.

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Telefonszám: +36 1 789-2-789

E-mail: support@tarhely.eu

Weboldal: www.tarhely.eu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Cég: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Telefonszám: +36-1/767-8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

 Weboldal: https://www.posta.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel nem áll szerződéses jogviszonyban, de közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés:

Cég: Orosházi Károlyné egyéni vállalkozó

Székhelye: 2360 Gyál, Fecske u. 31/1

Nyilvántartási szám: 03454599

Adószám: 42974141-1-33

Telefonszám: +36-29-344-920, +36-30-263-8368

E-mail cím: info@haszon-kulcs.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

8. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

– a tájékoztatáshoz való jog,

– az adatok helyesbítéséhez való jog,

– az adatok törléséhez való jog,

– az adatok zárolásához való jog,

– a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely személyes adataihoz kapcsolódó kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

10. A Szabályzat módosítása

A Szabályzatot a Szolgáltató bármikor módosíthatja.

11. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

employee_login_last_email: Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

Ealrm, ealem, ealpw: Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

come_from: Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

Predictionio: Felhasználó azonosító cookie személyre szabott hirdetések ajánlásához. Élettartama 3 hónap.

Currency: A vásárló pénznemét tárolja. Élettartama 30 nap.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

12. A vásárlók felelőssége

A vásárló az weboldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek arra vezethető vissza, hogy a vásárló az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a vásárló adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A vásárló köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől amely jogellenes, vagy amely más vásárlók érdekeit sérti.

Valamennyi vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

Valamennyi vásárló köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a vásárló köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A vásárló nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.

 

13. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a vásárlók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

 

14. Jogérvényesítés

A vásárlók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése érdekében. A Szolgáltató 10 munkanapon belül válaszol a vásárlónak. Egyéb esetekben a vásárló a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Budapesti Békéltető Testületnél lehet élni.

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Van egy projekted?

Kérj ajánlatot most!

Oldal tetejére